Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy (1) kết quả cho từ khóa khách sạn melia
Nơi dự kiến dành cho Kim Jong Un nghĩ ngơi trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Nơi dự kiến dành cho Kim Jong Un nghĩ ngơi trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Khách sạn Melia chỉ dành phòng Tổng thống tại  cho những nhân vật đặc biệt, không bán công khai.

TOP